شهید آوینی

 

ارسال پيام‌های موضوعی قرآن به مشتركان تلفن همراه

شبكه عربی ماهواره‌ای «الفجر» در راستای خدمت به كتاب خدا و غنی‌سازی فرهنگ قرآنی، با طراحی برنامه‌ای شنيداری، آيات قرآن كريم را در موضوع‌های مختلف به مشتركان تلفن همراه برخی كشورهای عربی ارسال می‌كند.

 

به نقل از پايگاه ماهواره‌ای«الفجر»، اين برنامه كه برای مشتركان تلفن همراه كشورهای مصر، عربستان و سوريه منظورشده است؛ قابليت ارسال پيام‌های قرآنی در مناسبت و موضوع‌های مختلف را دارا است.

شبكه ماهواره‌ای الفجر با اعلام شماره‌هايی برای متقاضيان استفاده از پيام‌های صوتی- قرآنی در كشورهای مذكور بيان داشت: برای مشتركانی كه با شماره‌های اعلام‌شده تماس حاصل می‌كنند؛ پيامی با عنوان( فذكر القرآن: قرآن را يادكن) ارسال می‌شود و مشتركان پس از انتخاب گزينه مزبور، يكی از كدهای قيد شده را وارد می‌‌كنند.

يادآوری می‌شود، هريك از موضوع‌های قرآنی با يك كد بر صفحه تلفن همراه ظاهر می‌شود كه مشتركان با وارد كردن كد مذكور از طريق گوشی تلفن همراه خود، پس از مدت زمانی كوتاه قادر به شنيدن آيات قرآن كريم درباره موضوع موردنظر خواهندبود.

همچنين از جمله موضوع‌هايی كه در اين برنامه منظورشده‌است می‌توان به حج، رمضان، معراج رسول، توبه، حجاب و رسول اكرم(ص) اشاره‌كرد.

 

منبع: خبرگزاری قرآنی ایران

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo