شهید آوینی
 
هنرهای اسلامی تأثیرات بسیاری بر هنرمندان اروپایی داشته اند
استاد دانشگاه اودین ایتالیا در عربستان گفت: کشورهای اروپایی از هنرهای شرقی و اسلامی تأثیر بسیاری گرفته و برای ارتقاء هنرهای خود از این تأثیرات بهره برده اند .

نقل از محیط، پروفسور جوفانی کوراتولا استاد هنرهای اسلامی دانشگاه اودین ایتالیا در دانشگاه مرکز تحقیقات و مطالعات اسلامی ملک فیصل در عربستان با عنوان" تأثیر هنر اسلامی در هنر ایتالیا" سخنرانی و به ضرورت تحقیق در ارتباط میان کاشیکاری اسلامی و هنرهای مشرق زمین چون فرش و یا گلیم اشاره کرد.

وی با بیان اینکه کاشیکاریها از روح معنوی مسلمانان شرق نشأت گرفته اند، به مقایسه دو هنر کاشیکاری و گلیم بافی مسلمانان شرق اشاره کرد و گفت: کاشیکاریها در مکانی محدود و ثابت قابل استفاده اند، اما گلیم ها قابل انتقال و حمل از مکانی به مکان دیگر هستند، از این رو این گلیم ها متناسب با زندگی اعراب بدوی بود و می توانستند آن را از جایی به جای دیگر حمل کنند ، اما در ارتباط با کاشیکاری این کار امکانپذیر نبود و نمی توانستند آن را جابه جا کنند، بنابراین امکان انتقال آن نیز کمتر بود. 

وی در ادامه به عمق ارتباط جامعه ایتالیا به هنر گلیم شرقی اشاره کرد و یاد آور شد: این گلیم ها که نشانگر هنر مردم مشرق زمین هستند، جایگاه بسیار با ارزشی را در برقراری ارتباطات دینی، سیاسی و اجتماعی از زمانهای قدیم با جامعه ایتالیا داشته و در این زمینه بسیار موفق بوده است.

پروفسور جوفانی کوراتولا افزود: هنر مسلمانان به قدری با ارزش است که نه تنها صلاحیت انتقال داشته بلکه شایسته این امر بوده و باید به عنوان الگو مورد بهره برداری قرار گیرد. مسئله ای که هنرمندان ایتالیایی را بر آن داشت تا ابعاد زیبای آن را در تابلوهای خود مورد استفاده قرار دهند، به طوری که برخی از هنرمندان برجسته ایتالیایی از طرحهای گلیم های شرقی در شاهکارهای هنری خود استفاده می کردند. 

منبع: خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo