شهید آوینی

 

24 هزار جلد کتاب در حرم مطهر رضوی توزیع می شود
هشت عنوان کتاب شعر برای اولین با در دهه ولادت امام هشتم (ع) در میان زائرین و مجاورین بارگاه ملکوتی آن امام همام توزیع می شود .

موضوعات این کتاب ها سیره زندگی امام رضا (ع) ، مدیحه ، مرثیه و تاریخچه زندگی ایشان در قالب شعر است .

این کتابها با عناوین " اشک لطف می کند " از محمد جواد محبت ، " ناگهانی از ملکوت " از حسین ابراهیمی ، " رویای هشتم " اثر سید ضیاء الدین شفیعی ، " زیارتنامه عروج " از بهزادپور حاجیان و " سلام بر خورشید " از شفق برای اولین بار به چاپ خواهد رسید ، همچنین کتابهای مدایح رضوی با گرد آوری مجید نظافت منتشر خواهد شد . 

کتابچه خاطرات زیارت امام رضا (ع) نیز با عنوان " بهشت دیدار" با داستانهایی ازمهدوی قزلی دراختیارگروه های زیارتی قرار می گیرد . 

منبع: خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo