شهید آوینی

 

نشستهای فلسفه تحلیلی برگزار می شود
از سوی پژوهشگاه دانشهای بنیادی پژوهشکده فلسفه تحلیلی سری جدید نشستهای فلسفه تحلیلی سال 85 و 86 برگزار می شود.

نخستین جلسه این سمینار به موضوع مسئله استقراء اختصاص دارد که امیر کرباسی زاده در روز 23 بهمن ماه آن را ارائه خواهد کرد.

بحث زبان هنر در هنرهای غیر زبانی را نیز محمد سعید حنایی کاشانی در روز 7 اسفند مورد بررسی قرار می دهد .

گادامر و تجربه حقیقت نیز آخرین سخنرانی امسال است که توسط دکتر محمد رضا بهشتی در روز 22 اسفند ماه برگزار می شود.

معناشناسی مبتنی بر نقش های کارکردی، علیت ذهنی و دوآلیسم، ایمان گرایی نیز از جمله سخنرانی هایی است که امسال برگزار می شود.  

این نشستها روزهای سه شنبه از ساعت 16 در میدان نیاوران، پژهشگاه دانش های بنیادی، پژوهشکده فلسفه تحلیلی برگزار می شود.

منبع: خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo