شهید آوینی

 

مسابقات قرآن و عترت اساتيد و اعضای هيات علمی دانشگاه علوم پزشكی مشهد برگزار می شود

مسابقات قرآن و عترت اساتيد و اعضای هيات علمی دانشگاه علوم پزشكی مشهد برگزار می شود.

خانم لطيف نژاد، كارشناس فرهنگی دانشگاه علوم پزشكی مشهد شعبه خراسان رضوی، با بيان اين مطلب افزود: اين مسابقات هر ساله با حضور اساتيد، اعضای هيات علمی و كاركنان دانشگاه برگزار می شود.

وی با اشاره به استقبال خوب از اين مسابقات ادامه داد: اين رقابتها در 3 رشته حفظ و ترجمه جزء 30 قرآن و قرائت برگزار می شود.

لطيف نژاد خاطرنشان كرد: اين مسابقات در اسفندماه در بخش كتبی و شفاهی برگزار می شود.

منبع:خبرگزاری قرآنی ایران

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo