شهید آوینی

 

موزه قرآن و نسخ خطی شمال کشور در آمل ایجاد می شود
معاون حفظ و احیاء سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری مازندران گفت: شورای فنی استان در مصوبه اخیر خود با ایجاد نخستین موزه قرآن و نسخ خطی شمال کشور در آمل موافقت کرد.

مهدی ایزدی افزود: این مصوبه برای تصویب و دستور نهایی به دفتر موزه های سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری کشور ارسال شد.

به گفته وی ، موزه قرآن و نسخ خطی شمال کشور در محل بنای تاریخی مقبره میر بزرگ آمل ایجاد خواهد شد.

معاون حفظ و احیاء سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری مازندران تصریح کرد: با تصویب نهایی این طرح تا یک ماه آینده کار تجهیز و بازسازی موزه قرآنی آمل آغاز می شود.

ایزدی با بیان اینکه برای بازسازی و تجهیز موزه قرآن آمل به 3 میلیارد ریال اعتبار نیاز است ، خاطر نشان کرد: در صورت تخصیص به موقع این اعتبار این موزه سال آینده به بهره برداری می رسد.

وی همچنین از ایجاد موزه شهدای شهرستان آمل به صورت متمرکز با موزه قرآنی در مکان میر بزرگ خبر داد.

معاون حفظ و احیاء سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری مازندران ، بنای اولیه میر بزرگ را به دوران قرن هشتم هجری قمری اعلام کرد و یاد آور شد: تا کنون 70 درصد از کار بازسازی این بنای تاریخی از دو سال گذشته آغاز شده و به پایان رسیده است.

ایزدی خاطر نشان کرد: کار محوطه سازی و آزاد سازی حریم این بنای تاریخی در حال اجراء است.

منبع: خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo