شهید آوینی

 

استفاده از گوشت حلال در غذای دانش‌آموزان مدرسه‌ای در انگليس

مسئولين مدرسه‌ای در انگليس كه سه چهارم دانش‌آموزان آن مسلمان هستند، قصد دارند در همه غذاهايی كه به دانش آموزان می‌دهند فقط از گوشت حلال استفاده كنند.

به نقل از Daily News ، مسئولين مدرسه ابتدايی Kings Gate در شمال غربی لندن می‌گويند كه اكثر والدين دانش‌آموزان از اين اقدام مدرسه حمايت می‌كنند.

با اين حال يكی از والدين غير مسلمان در مخالفت با اين اقدام گفت: نمی‌توان افراد را وادار كرد كه الزامات فرهنگ‌های ديگر را بپذيرند.

يكی از مسئولين مدرسه در اين باره می‌گويد: ما بايد در مدرسه خود الزامات دينی را كه اكثريت دانش‌آموزان پيرو آن هستند محترم بشماريم.

ليز هايوارد در ادامه به اين مسئله اشاره می‌كند كه در نظر سنجی انجام شده در اين زمينه بسياری از والدين با اين تصميم مدرسه موافقت كرده‌اند.

وی در پايان به اين نكته نيز اشاره می‌كند كه دانش‌آموزانی كه مايل به استفاده ار غذاهای حاوی گوشت حلال نيستند، می‌توانند از ماهی و ياغذاهای فاقد گوشت استفاده كنند .

منبع: خبرگزاری قزآنی ايران (ايكنا)

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo