شهید آوینی

 

تشرف شهردار يكی از شهرهای آمريكا به دين اسلام

شهردار شهر ميكن در ايالت جورجيای آمريكا به دين اسلام گرويد.

به نقل از Macon.com، جك اليس، شهردار ميكن كه اسلام را به عنوان دين جديد خود انتخاب كرده است، قصد دارد از طريق مراجع قانونی نام خود را به حكيم منصور اليس تغيير دهد.

جك اليس كه در يك خانواده مسيحی به دنيا آمده، پس از آنكه زمان زيادی را صرف خواندن و تدبر در آيات قرآن كرد، روز سه‌شنبه در مراسمی در كشور سنگال، در ساحل غربی آفريقا به دين اسلام مشرف شد.

اليس درباره تصميم خود برای پذيرش اسلام گفت: اين يك تصميم كاملا شخصی بود. من درباره اين مسئله عجولانه تصميم نگرفته‌ام و به حد كافی در اين زمينه فكر كرده‌ام.

وی می‌گويد: برايم اهميتی ندارد كه اين تصميم من بر روی موقعيت سياسی من تاثير بگذارد.

منبع: خبرگزاری قزآنی ايران (ايكنا)

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo