شهید آوینی

 

فعالیت انتشارات "تلاوت" آغاز شد
انتشارات "تلاوت" به منظور تأمین نیازهای قرآنی جامعه به شکل مطلوب، از سوی سازمان دارالقرآن الکریم فعال شد .

یکی از اهداف سازمان دارالقرآن الکریم چاپ و توزیع قرآن و کتب قرآنی با قیمت مناسب است که فعالیتهای متعددی نیز در این زمینه انجام شده است، به طوری که در سال 85 حدود 200 هزار جلد قرآن کریم توسط سازمان دارالقرآن الکریم چاپ و با قیمت تمام شده یا کمتر از قیمت تمام شده و حتی به صورت رایگان در اختیار جلسات و مراکز قرآنی قرار گرفته است .

همچنین با توجه به گران بودن برخی کتب مورد نیاز جلسات آموزش قرآن ، اینگونه کتابها نیز پس از رایزنی و کسب اجازه از مؤلفین آنها، با کیفیت خوب چاپ و با قیمت مناسب ( حدود یک چهارم قیمتهای قبلی ) از سوی دارالقرآن الکریم توزیع شده است .

سازمان دارالقرآن الکریم از این پس فعالیتهای انتشاراتی خود را از طریق انتشارات "تلاوت" با مدیریت حسن تفکری چاپ و منتشر خواهد کرد .

منبع: خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo