شهید آوینی

 

مرکز اسلامی مسلمانان در شرقی ترین نقطه روسیه تأسیس می شود
رئیس هیئت مرکزی مسلمانان روسیه در پی امضای قراردادی از تشکیل هیئت منطقه ای مسلمانان در شرقی ترین مناطق روسیه خبر داد که دفتر مرکزی آن در استان ساخالین، روسیه خواهد بود.

به نقل از خبرگزاری اینترفکس، طلعت فیض الدین سفیر این هیئت مرکز در ساخالین گفت: انتخاب ساخالین به عنوان دفتر مرکزی این هئیت مسلمانان برحسب اتفاق نبوده، بلکه در این منطقه یک سازمان اسلامی فعالیتهای موفقی را دنبال کرده که نظارت این هیئت تازه را نیز برعهده خواهد گرفت.

هفته آینده شهردار این منطقه به بحث و بررسی درباره افتتاح مرکز اسلامی مسلمانان پرداخته و تصمیم نهایی را اتخاذ خواهد کرد.

امام جمعه یکی از مساجد تاتارستان که پیشتر در دانشگاه اسلامی روسیه فعالیت می کرده نیز به عنوان متصدی این مرکز اسلامی انتخاب شده است.

کارهای ساختمانی مسجد این استان نیز امسال پیگیری و آغاز می شود.

منبع: خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo