شهید آوینی

 

استخدام 240 روحانی مسلمان توسط دولت يونان

دولت يونان از طرح بكارگيری 240 روحانی مسلمان برای رسيدگی به امور اقليت مسلمان در اين كشور خبر داد.

به نقل از خبرگزاری فرانسه، بر اساس اين طرح رهبران اسلامی از سوی كميته‌ای متشكل از نمايندگان وزارت آموزش و امور دينی يونان و كارشناسان امور اسلامی و با همكاری مراجع دينی محلی انتخاب شده و با عقد قرارداد نه‌ ماهه با وزارت آموزش يونان در ميان جامعه مسلمانان يونان فعاليت خود را آغاز می‌كنند.

پروكوپيس پاولپولوس، وزير كشور يونان در واكنش به اين طرح كه در قالب لايحه مهاجرت به مجلس يونان ارايه می‌شود، گفت:‌ «ما به تدريج قصد داريم به اموری كه در گذشته ناديده گرفته می‌شد رسيدگی كنيم.»

ايلان احمت،‌ عضو پارلمان يونان نيز اين طرح را گامی مثبت در جهت ايجاد اصلاحات در امور اقليت‌ مسلمان اين كشور خواند.

لازم به يادآوری است، مسلمانان 3/1 درصد از جمعيت ده و نيم ميليونی يونان را تشكيل می‌دهند.

منبع: خبرگزاری قزآنی ايران (ايكنا)

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo