شهید آوینی

 

جشنواره فيلم فجر با آيين «سلحشوران نينوا» آغاز می‌شود

جشنواره فيلم فجر امسال با برگزاری آيين عاشورايی سينماگران با عنوان «سلحشوران نينوا» آغاز می‌شود.

به نقل از روابط عمومی جشنواره، «عليرضا رضاداد» دبير جشنواره فيلم فجر در اين باره گفت: به مناسبت تكريم و تعظيم شعائر دينی و حادثه عظيم عاشورا امسال برنامه‌های نمايش فيلم جشنواره با يك روز تاخير آغاز می شود و روز 12 بهمن جامعه سينمايی در آيين ويژه بزرگداشت عاشورا كه آيينی با شكوه خواهد بود شركت خواهند كرد و اين واقعه را پاس خواهند داشت.

وی در پاسخ به پرسشی درباره تكليف فيلم‌های به نمايش در آمده در برخی از جشنواره های موضوعی در تهران، برای حضور در بخش رقابتی جشنواره فيلم فجر افزود: همانطوری كه قبلا هم اعلام كرده بوديم بر اساس مقررات هرگونه نمايش در تهران مخالف مقررات جشنواره فيلم فجر است اما آقای ميركريمی رييس هيات مديره خانه سينما نامه ای خطاب به دبير جشنواره فرستاده‌اند و در اين نامه پيشنهاد دادند كه اگر امكان دارد با توجه به اينكه به تهيه كنندگانی كه فيلم‌هايشان را به آن جشنواره ها ارايه داده اند اطلاعات نادرستی داده شده بود و با توجه به گفته های دست اندركاران توليد اين آثار ، اين دو سه فيلم بتوانند استثنائا امسال از بخش غير رقابتی بر اساس اهميت جشنواره فيلم فجر برای آن ها و علاقه آن ها برای حضور در بخش رقابتی، امكان رقابت را از دست ندهند مجموعه نظر دبيرخانه جشنواره هم با اين امر موافق است اما چون تغيير مقررات نياز به تاييد شواری سياست‌گذاری دارد، اميدواريم بتوانيم در طول يكی دو روز آينده در شورا نيز اين درخواست را مطرح كنيم و تلاش می كنيم تا اين پيشنهاد خانه سينما اجابت شود.

دبير جشنواره در مورد سيمرغ مردمی گفت: اميدواريم تكليف اين جايزه نيز تا يكی دو روز آينده اعلام شود، ما در حسن نيت خانه سينما هيچ ترديدی نداريم و می دانيم كه تنها نگرانی دوستان رسيدن به حداكثر دقت است اين سيمرغ بخشی از مقررات جشنواره است و اهدای آن در طول سال های گذشته نيز نقش مهمی ايفا كرده است و اميدواريم امسال نيز به شايسته ترين شكل برگزار شود.

منبع: خبرگزاری قزآنی ايران (ايكنا)

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo