شهید آوینی

 

مسلمان محجبه از برنامه قرائت پیام کریسمس کناره گیری کرد
مسلمان محجبه ای که قرار بود پیام کریسمس شبکه چهار انگلستان را قرائت کند اعلام کرد پس از بررسی های دقیق از این پروژه کناره گیری کرده است.

به نقل از منابع اینترنتی، خدیجه رواة آموزگار محجبه بریتانیایی بود که انتظار می رفت پیام 6 دقیقه ای کریسمس را در ساعت 3 بعد از ظهر روز کریسمس ازشبکه چهار بخواند، زمان قرائت این پیام درست همزمان با ابلاغ پیام سنتی ملکه بریتانیا است.

وی طی بیانیه ای اعلام کرد: در ابتدا فکر می کردم این برنامه می تواند فرصت مناسبی برای انجام گامی مثبت و انتقال پیامی گرم برای همه بینندگان باشد، اما پس از بررسیهای دقیق تصمیم گرفتم در این برنامه حضور نداشته باشم.

در ادامه این بیانیه آمده است: بی تردید شبکه چهار به جستجوی خود را با رویکردی حساس نسبت به موضوعات مسلمانان بریتانیا ادامه خواهد داد.

شبکه 4 بریتانیا اعلام کرده است که پیام کریسمس این شبکه را یک زن مسلمان دیگر ارائه خواهد کرد.

سخنگوی شبکه توضیح داد: یک زن مسلمان پیام کریسمس این شبکه را خواهد خواند، چرا که بخشی از تلاشهای این شبکه فراهم کردن فضایی برای انعکاس دیدگاه هایی است که ممکن است طی سال زمانی برای پخش رسانه ای پیدا نکنند.

منبع: خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo