شهید آوینی

 

با تشكيل 535 كلاس نهضت قرآن آموزی در خراسان رضوی آغاز شد

با تشكيل 535 كلاس آموزشی در شهرهای مختلف استان، نهضت قرآن آموزی در خراسان رضوی آغاز شد

مجيد غلامی قائم مقام دبير جامعه قاريان مشهد شعبه خراسان رضوی، گفت: در اين طرح قرآن آموزی، آموزش قرآن برای كسانی است كه حداقل سواد خواندن و نوشتن را دارا هستند، انجام می پذيرد.

وی افزود: در اجرای طرح قرآن آموزی در استان اولويت با شهرستان هايی است كه در آن مركز تربيت مدرس قرآن موجود باشد.

غلامی خاطر نشان كرد: طرح نهضت قرآن آموزی در رشته های قرائت قرآن و آموزش مفاهيم قرآن می باشد.

وی گفت: آموزش رشته قرائت در دو سطح برای خواهران و برادران برگزار می شود كه سطح 1 قرائت روخوانی قرآن و در سطح 2 روان خوانی قرآن تدريس می شود.

وی افزود: در استان خراسان رضوی 535 كلاس در رشته های قرائت و آموزش مفاهيم قرآن داير است.

دبيرخانه طرح نهضت قرآنی در دفتر مركزی جامعه قاريان قرآن مشهد در پنجراه سناباد، كوچه شهيد ابراهيم محبوب، جامعه قاريان مشهد مستقر است.


منبع: خبرگزاری قرآنی ایران(ایکنا)

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo