شهید آوینی

 

برگزاری همايش «سيره پيامبر (ص) در تعامل با غيرمسلمانان»

همايش «سيره پيامبر(ص) در تعامل با غيرمسلمانان» با هدف به‌كاربردن نحوه ارتباط پيامبر (ص) با غير‌مسلمانان ماه آينده در عربستان برگزار می‌شود.

به نقل از خبرگزاری اسلامی، در اين همايش تعامل پيامبر (ص) با غيرمسلمانان صدر اسلام و بهره‌گيری از رفتار پيامبر (ص) در ارتباط با غيرمسلمانان در زندگی معاصر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در اين همايش همچنين مقالاتی با موضوع دين در دوره معاصر، دستاورهای ملت‌های پيشين و ضرورت تحقيق برای مسلمانان ارائه خواهد شد.

منبع: خبرگزاری قرآنی ایران(ایکنا)

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo