شهید آوینی

 

کتاب "دین در عصر رسانه" منتشر شد
کتاب "دین در عصر رسانه" نوشته استوارت ام هوور از سوی انتشارات راتلج در 352 صفحه منتشر شد.

نویسنده این کتاب با نگاهی به تعامل دین و رسانه در زندگیهای فرهنگی ما، به ارزیابی از سطح دین داری مدرن در رسانه های غربی پرداخته است.

طی سالهای اخیر فاصله ای متمایز از ادیان نهادی شده نسبت به اشکال مستقل و فردی جستجوی معنای معنوی ایجاد شده است.

صنعت فیلم، تلویزیون، موسیقی و اینترنت در محور این فرآیند قرار دارد که می توانند ارتباط میان ایده ها و افکار مختلف را منتقل کنند.

در حالی که اطلاعات رسانه های جهانی می تواند تفکر دینی را تغییر دهد، میل انسان به معنویت نیز به فرهنگ عمومی قوت بخشیده می تواند الهام بخش فیلمهای پرفروش، موسیقی های پرطرفدار با زمینه دینی و معنوی تبدیل شوند.

نویسنده در تحقیقات خود که میزان توجه به رسانه در سطح خانواده را مورد بررسی داده است، راه های ترکیب دین و رسانه و رویارویی تجربه فرهنگی مخاطبان رسانه را بررسی کرده است.

منبع: خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo