شهید آوینی

 

جواد اكبری: تا كنون از دولت نهم خبری پیرامون 4 دیپلمات دریافت نكرده ایم

جواد اكبری، جانشین حاج احمد متوسلیان در مریوان، در گفت و گو با سایت 4 دیپلمات پیرامون پیگیری های صورت گرفته اظهار داشت: با گذشت 24 سال از دوران اسارت این 4 دیپلمات دربند رژیم صهیونیستی، هنوز شاهد بی توجهی بعضی از مسئولین هستیم.

وی افزود: من و بعضی از دوستان با شناختی كه از روحیه جنگی حاج احمد سراغ داشتیم، بر این باوریم كه وی را در همان لحظات اول به شهادت رسانده اند.

همرزم دیرین حاج احمد متوسلیان با انتقاد از مسئولین، گفت: بعضی از مسئولین به اشكال مختلف نمی خواهند جهت روشن شدن سرنوشت 4 دیپلمات دربند رژیم صهیونیستی بهایی دهند.

وی با اشاره به پیگیری های دولت نهم گفت: سال گذشته ریاست محترم جمهور دستور ویژه ای جهت پیگیری این عزیزان صادر كرده است ولی تا كنون هیچ خبری اعلام نشده است.

وی به برگزاری مراسم مختلفی كه یادی از حاج احمد و دیگر شهدا می شود اشاره كرد و افزود: در این مراسم بعضی از مسئولین با وعده های دروغین از پیگیری های این چهار دیپلمات می خواهند جلب توجه كنند ولی همگی دوستان و حتی خانواده حاج احمد بر این باورند كه این عزیز را به شهادت رسانده اند.

حاج جواد اكبری تصریح كرد: اگر پیگیری ها جدی بود، حتما تا كنون نشانه هایی از این عزیزان به دست می آمد.

وی این 4 دیپلمات را از قربانیان تروریسم دانست و افزود: ما بایست با تبلیغات گسترده به گوش جهانیان برسانیم كه آمریكا و اسرائیل چه جنایتكاران بزرگی هستند و جهان علیه تروریسم به پا خیزد همان طور كه شاهد شكست فاحش اسرائیل از لبنان و تمام دنیا بودیم.

اكبری در پایان گفت: نسل جدید را باید از توطئه های جنایتكاران آگاه ساخت تا در مقابل تمامی جنایت ها بایستد.
 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo