شهید آوینی

 

نخستین تفسیر قرآن برای نوجوانان منتشر می شود
نخستین تفسیر قرآن برای نوجوانان به قلم دکتر محمد بیستونی منتشر می شود .

این تفسیر به صورت قسطی هم به علاقه مندان فروخته می شود و پس از فروش هم پس گرفته خواهد شد . 

تفسیر نوجوان در 30 جلد و با حذف آیاتی که به گروه سنی نوجوان ارتباطی ندارد و با تفسیر باقی آیات قرآن متناسب با سنین نوجوانی به زودی از سوی موسسه قرآنی تفسیر جوان در قطع جیبی و شمارگان 1500 نسخه منتشر می شود .

دکتر محمد بیستونی در مورد این تفسیر گفت : این تفسیر از ابتدا تا پایان قرآن را شامل می شود و هر مجلد از این مجموعه به یک جزء از قرآن کریم اختصاص دارد .

این تفسیر در مدت زمان سه سال تدوین شده است، در کنار این تفسیر " فلش کارت های " قرآنی هم تنظیم شده که در کمترین زمان تفسیر آیه مورد نظر پیدا می شود.

همچنین این موسسه پیش از این طرحی را به مورد اجرا گذاشته است که برای گسترش فرهنگ مطالعه قرآن در میان جوانان هفته ای یک کتاب منتشر می کند و تعداد عناوین کتاب های این مجموعه به 150 جلد رسیده است .

این کتابها به صورت قسطی ، با شرط پس گرفته شدن پس از فروش و با حق چاپ و کپی برداری آزاد منتشر می شود و هیچ منعی برای تکثیر این کتابها قائل نشده ایم .
 

منبع: خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo