شهید آوینی

 

برپايی نمايشگاه سكه‌های اسلامی وقرآن‌های نفيس درمركز فرهنگی دبی

مجموعه‌ای از نمايشگاه‌های سكه‌های اسلامی، قرآن‌های نفيس و دست‌نوشته‌های اسلامی به ابتكار مركز فرهنگی دبی از نهم دسامبر تا 15 مارس(18 آذرماه جاری تا 24 اسفندماه سال‌جاری) در اين مركز داير خواهد شد.

به نقل از Art Newspaper.UK، در اين نمايشگاه‌ها مجموعه‌ای از قرآن‌های نادر مربوط به قرن‌های 14 تا 19 و همچنين مجموعه‌ای از نسخ خطی اسلامی نفيس مربوط به دوره عثمانی در معرض ديد عموم قرار می‌گيرد.

در اين نمايشگاه همچنين مجموعه‌ای از 13 هزار سكه اسلامی به ارزش 30 هزار پوند و مربوط به 699 سال بعد از ميلاد مسيح به نمايش گذاشته می‌شود.

هدف از برگزاری اين نمايشگاه‌ها معرفی تاريخ و تمدن اسلامی به غيرمسلمانان و مسلمانان عنوان شده است.


منبع: خبرگزاری قرآنی ایران

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo