شهید آوینی

 

مرمت مسجدالاقصی توسط اشغالگران فلسطین با مخالف مواجه شد
قاضی القضات فلسطین از ترمیم و بازسازی بخش جنوبی و جنوب شرقی مسجدالاقصی توسط دولت اشغالگر اسرائیل جلوگیری کرد .

به نقل از اسلامیک نیوز، شیخ تیسیر تمیمی قاضی القضات فلسطین در یک کنفرانس خبری با بیان اینکه برقراری ارتباط با حکومت اسرائیل که در مخالفت با ما به سر می برد، پیامدهای خطرناکی به دنبال دارد، اظهار داشت: این امر منجر شده تا مانع از ترمیم بخش جنوبی و جنوب شرقی مسجدالاقصی توسط حکومت اشغالگر اسرائیل شویم .

وی افزود: بخشهای ترمیمی شامل مدرسه ای می شود که به مسجدالاقصی متصل است که بخشی از مسجد به شمار می رود و خطر واقعی برای آن خواهد بود.

وی با تأکید بر اینکه تنها اداره اوقاف فلسطین مسئول عملیات عمران، بازسازی و ترمیم پایه ها و شالوده مسجدالاقصی است، گفت: هر گونه دخالت و تکرار این دخالتها از سوی حکومت اشغالگر اسرائیل در امور مسجدالاقصی به شدت محکوم خواهد شد.

قاضی الاقضات فلسطین تصریح کرد: این دخالتها در واقع به یهودی سازی مسجدالاقصی و شهر قدس منجر می شود و اسرائیل می تواند بر اجرای تدابیر و تصمیمات اشغالگرانه خود سیطره یابد. اسرائیل در واقع ساکنان شهر و شهروندان فلسطینی را در تنگنا و فشار قرار می دهد، آنها را از خانه ها و مملکتشان آواره می کند، در اطراف شهر قدس دیواری می کشد که هر گونه ارتباط  فلسطین قطع شده و حتی مانع از رسیدن مسلمانان به آنجا شود.

وی با بیان اینکه سازمانهای بین المللی و منطقه ای چون یونسکو، اتحادیه عرب و سازمان کنفرانس اسلامی در این باره مسئول هستند، اظهار داشت: آنها باید بر حکومت اشغالگر اسرائیل فشار آورده و مانع از ترمیم و بازسازی پایه های مسجدالاقصی توسط آنها شوند این مسئله خطری جدی است که کسی آینده و عاقبت آن را نمی تواند نادیده بگیرد.

قاضی القضات فلسطین گفت: مسجدالاقصی جزئی از اعتقادات مسلمانان به شمار می رود که آنها هرگز نمی توانند نسبت به هر گونه تهدید به آن ساکت بمانند.
 

منبع: خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo