شهید آوینی

 

همایش جهانی "مدیریت از دیدگاه اسلام" در مالزی برگزار می شود
همایش جهانی "مدیریت از دیدگاه اسلام" 25 و 26 اردیبهشت 1386 در مالزی برگزار می شود.

این همایش توسط دانشگاه مالزی و با همکاری بانک توسعه اسلامی برگزار می شود.

برای شرکت در این همایش از اندیشمندان ،مدیران شرکتهای تجاری و رهبران دولتها دعوت به عمل آمده است.

موضوعات مورد بررسی در این همایش  الگوها، مسائل و چالشهای مدیریت اسلامی خواهند بود.

در چند دهه اخیر و به تبع از رواج آموزه های اسلامی در سرتاسر جهان بحث نسبت اسلام با علوم گوناگون از جمله اقتصاد، جامعه شناسی، روانشناسی و مدیریت بسی مورد توجه بوده و برگزاری این همایش در ذیل این دغدغه قابل توجیه است.  
 

منبع: خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo