شهید آوینی

 

جدیدترین اثر آیت الله مصباح یزدی منتشر شد
جدیدترین اثر آیت الله مصباح یزدی با عنوان "راه رویش" همزمان با هفته کتاب توسط مرکز انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) منتشر شد.

نگارنده در این کتاب با تشریح روش های پروردگار درطرح مباحث اخلاقی که در قرآن کریم آمده است به تبیین و خصوصیات "عباد الرحمان" در سوره مبارکه فرقان ، همچنین معنای عبادالرحمان، فاصله گرفتن ما از عبادت قرآنی، صفاتی که در عبادالرحمان نیست و ضرورت رعایت اعتدال در محبت خانوادگی پرداخته شده است.

کتاب "راه رویش" برگرفته از درس های اخلاقی آیت الله مصباح یزدی است که با تلاش علی حسین زاده در 95 صفحه تنظیم و تدوین شده است.
 

منبع: خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo