شهید آوینی

 

برگزاری كلاس‌های «تدبر در قرآن» در دانشگاه تربيت معلم تهران

كلاس‌های «تدبر در قرآن كريم» توسط بسيج دانشجويی واحد شهيد چمران دانشگاه تربيت معلم تهران به زودی برگزار می‌شود. اين كلاس‌ها مخصوص خواهران است و از اواخر آبان‌ماه آغاز می‌شود.

هدف از اجرای اين كلاس‌ها افزايش فرهنگ قرآنی و تشويق دانشجويان در تفكر و تدبر در آيات الهی است. علاقه‌مندان می‌توانند جهت شركت در اين كلاس‌ها به بسيج دانشجويی واحد شهيد چمران دانشگاه تربيت معلم تهران مراجعه كنند.

منبع: خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo