شهید آوینی

 

وزير امورخارجه سابق ايتاليا خواستار آموزش قرآن در مدارس شد

«جان فرانكو فينی»، وزير امورخارجه سابق ايتاليا خواستار تدريس قرآن و علوم اسلامی در مدارس اين كشور شد.

به نقل از روزنامه عربستانی «الوطن»، «جان فرانكو فينی» در گفت‌وگو با مجله «بانورامای» ايتاليا گفت: تدريس قرآن وعلوم اسلامی در مدارس ايتاليا امری ضروری است؛ چرا كه بسياری از شهروندان ايتاليا مسلمان هستند وفرزندان آنان به يادگيری اين دروس نيازمندند.

وی افزود: تدريس علوم اسلامی به دانش‌آموزان مسلمان در مدارس از حقوق طبيعی آنان برای حفظ هويت اسلامی‌شان به‌شمار می‌آيد.

رهبر حزب همبستگی اين كشور در ادامه اظهار كرد: «من هيچ مانعی برای تدريس قرآن در مدارس ايتاليا نمی‌بينم و اين به شرطی است كه مسلمانان نيز به قوانين كشور ايتاليا احترام بگذارند.»

اين در حالی است كه حزب راست‌گرای افراطی ايتاليا سخنان وزير امورخارجه سابق ايتاليا را به شدت مورد انتقاد قرار داد.

اعضای اين حزب تصريح كردند: سخنان «فينی» مبنی بر لزوم تدريس قرآن و علوم اسلامی درمدارس ايتاليا غير منطقی است؛ چرا كه اين امر هويت و دين مسيح را مورد تهديد قرار می‌دهد.

اعضای حزب راست گرای افراطی ايتاليا در ادامه اظهار كردند: تنها در صورتی اين امر ميسر است؛ كه تمامی كشورهای اسلامی به تدريس انجيل و علوم دينی مسيحی در مدارس خود بپردازند.

همچنين اعضای حزب «وورتسای» ايتاليا با انتقاد شديد از اظهارات جان فرانكو فينی در اين باره ‌گفتند: اگر به تدريس علوم اسلامی در مدارس ايتاليا اقدام كنيم، پيروان اديان ديگر نيز خواستار تدريس علوم دينی‌شان نيز خواهند شد و اين امری است كه هويت ودين مسيح را مورد تهديد قرار می‌دهد.

منبع: خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo