شهید آوینی

 

گردهمایی روحانیون مسلمان آفریقا فردا خاتمه می یابد
گردهمایی روحانیون مسلمان 25 کشور آفریقائی با محوریت ایدز و خشونت نسلی از دیدگاه اسلام، فردا در تانزانیا خاتمه می یابد.

به نقل از رویترز، شرکت کنندگان از کشورهای عضو شبکه سازمانهای اسلامی دین محور آفریقا بر مشکلات اجتماعی و توسعه تمرکز کردند.

عیسی زیدی معاون دبیر این شبکه از زنگبار طی یک کنفرانس خبری در استون تاون گفت که این شبکه در ابوجا، پایتخت نیجریه طی نشست سال 2005 سازمانهای اسلامی چندین کشور آفریقائی تشکیل شد.

شیخ حسن کیسی روحانی مسلمان سنگالی گفت: این شبکه که با حمایت دبیر کل سازمان ملل متحد به منظور نقش رهبران دینی در مبارزه با ایدز و خشونت نسلی بر اساس آموزه های اسلام تشکیل شد.

رمضان عبدالشعبان از مقامات دولتی زنگبار در مراسم افتتاحیه این همایش تشکیل شبکه سازمانهای اسلامی دین محور در آفریقا را به هنگام و به موقع دانست و از اعضای آن خواست ایده های تازه خود را برای مبارزه با خشونت نسلی و ایجاد آگاهی درباره موضوعات اجتماعی مطرح کنند.

وی با اشاره به اینکه تعالیم و آموزه های اسلام مناسب تمام اعصار و شرایط است، گفت: کشورهای اسلامی باید تلاشهای خود را در عرصه های بهداشتی و زیست محیطی توسعه دهند.

شعبان تأکید کرد: دولتهای آفریقائی که امضا کننده بیانیه همایش بین المللی جمعیت و توسعه هستند باید منافع مردم خود را مد نظر قرار داده، کرامت انسان و فرصت مساوی برای همه به ویژه افرادی که در حاشیه قرار گرفته اند را ترویج کنند.

منبع: خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo