شهید آوینی

 

همایش "ترجمه قرآن کریم به زبانهای شرقی" برگزار می شود
همایش بین المللی" ترجمه قرآن کریم به زبانهای شرقی" 18 و 19 نوامبر ( 27 و 28 آبان ) در مصر برگزار می شود.

به نقل از اسلامیک نیوز، هدف از برگزاری این همایش بررسی ترجمه های ارائه شده از قرآن کریم است.

در این همایش ترجمه قرآن به زبانهای عبری، اردو، فارسی و ترکی بررسی و مقایسه ای میان ترجمه های گذشته و امروزی آن انجام می شود .

شیوه های نوین جهت بهبود ترجمه ها با توجه به پیشرفت و تکنولوژی معاصر و راهکارهایی به منظور دستیابی به ترجمه های بهتر در این همایش ارائه می شوند.

منبع: خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo