شهید آوینی

 

مهلت ارائه طرح نماد مذهبی عاشورا تمدید شد
اداره کل تشکلهای دینی معاونت امور فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی که جهت ساخت نماد مذهبی عاشورا از هنرمندان رشته های طراحی، گرافیک و مجسمه سازی دعوت به همکاری کرده است، مهلت ارائه طرحهای پیشنهادی را تا نیمه آذر ماه تمدید کرد.

به نقل از روابط عمومی سازمان تبلیغات اسلامی در این فراخوان طرحها باید با موضوعیت نماد عاشورا که حاوی ویژگی هایی مطابق با آموزه های اصیل فرهنگ شیعه و اشاره به پیامهای دین، ایثار و شهادت طلبی ، ظلم ستیزی، عدالتخواهی ، خالی بودن از شائبه های خرافی، تحریف و قابل فهم بودن ، استفاده از عناصر ساده متناسب با فضای هیئتها و دسته جات مذهبی و همخوانی با عزاداری سنتی ایران باشند . 

در نهایت طرح پذیرفته شده به عنوان نماد عاشورا در سطح کشور استفاده خواهد شد.

پیش از این پایان آبان ماه آخرین مهلت برای ارسال طرحها تعیین شده بود.

منبع: خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo