شهید آوینی

 

دادستان کل آذربایجان اهانت به پیامبر(ص) را پیگیری می کند
در پی انتشار مقاله ای موهن درباره حضرت محمد(ص) در هفته نامه صنعت چاپ باکو، معاون اول دادستان از پیگیری دفتر دادستان آذربایجان درباره این موضوع خبر داد.

به نقل از خبرگزاری اینترفکس، رستم اوزبوف معاون اول دادستان آذربایجان گفت: ما سمیر صداقت اوغلو سردبیر هفته نامه صنعت و توفیق طاقی نویسنده مقاله را به دفتر دادستان کل دعوت کرده و یک هشدار رسمی و مکتوب به آنها ارائه کردیم که روزنامه باید بی درنگ نسبت به آن واکنش نشان دهد.

وی افزود: در همین حین، یک پرونده پیگیری با اتهام استفاده از جایگاه خاص خود برای برانگیختن انزجار قومی، دینی و نژادی آغاز کردیم و دپارتمان جرایم شدید در دفتر دادستان کل آذربایجان نیز پیگری آن را برعهده دارد.

اتهام استفاده از جایگاه خود به منظور برانگیختن انزجار قومی، دینی و نژادی سه تا پنج سال زندان به دنبال دارد.

در پی چاپ این مقاله که تحت عنوان " اروپا و ما" در روزنامه آذری زبان باکو منتشر شده بود مسلمانان دهکده نارداران تظاهرات کرده و خواستار مجازات نویسنده شدند.

معاون اول دادستان آذربایجان نیز از شکل گیری چندین تظاهرات با محوریت تقبیح این مقاله در مناطق مختلف خبرداد.

 

منبع: خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo