شهید آوینی

 

گرايش جوانان نروژی به دين مقدس اسلام افزايش يافته است

خبرگزاری صدای افغان با درج اين خبر، نوشت: يك دختر 23 ساله به نام " اليس هائو " در مورد گرايشش به دين مقدس اسلام به خبرنگار ما گفت: قبلا مسيحيی خيلی فعال بودم. آهسته آهسته اعتقاد خود را از دست دادم به خاطر همين، به مطالعه و تحقيق درباره دين پرداختم.

وی افزود: به همين خاطر مسيحيت، يهوديت و اسلام را مورد تحقيق قرار دادم و بعد از چند وقت متوجه حقيقت شدم و من دقيقا تحقيق كردم كه تمام دنيا يك تصور خراب و بدون تحقيق از اسلام دارند.

اين خانم نروژی تاييد كرد: اسلام دين صلح و آرامش است.

وی اضافه كرد: اسلام تنها دينی است كه آرامش دنيايی و اخروی دارد.
 

منبع: خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo