شهید آوینی

 

برگزاری همايش «جايگاه مرجعيت قرآنی دراجتهاد امام خمينی(ره)» در لبنان

جايگاه مرجعيت قرآنی در اجتهاد امـــام خمينی(ره)، عنوان همايشی است كه 11 آذرماه سال‌جاری به همت رايزنی فرهنگی ايران در بيروت، در شهر «نبطیـــه» لبنان برگزار خواهد شد.

به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، در اين همايش يك‌روزه جمعی از انديشمندان، نخبگان دينی و فرهنگی از جمهوری اسلامی ايران و لبنان حضور و سخنرانی خواهند كرد.

چگونگی استخراج احكام الهی بر اساس شريعت مقدس اسلام از آيات قرآن كريم به‌ويژه در مسائل روز و جديد، يكی از موضوعات مهم در بحث فتوا و مرجعيت است كه همواره مورد توجه علما بوده ‌است.

بر همين اساس، جايگاه قرآن كريم در احكام اوليه و ثانويه در اجتهاد حضرت امام خمينی(ره) و همچنين پاسخ به اين سؤال كه آيا از ديدگـــاه امـــام خمينی(ره) با تدبر و تفعل در قرآن كريم می‌توان علاوه بر احكام اوليه، احكام ثانويه را استنباط كرد، محور اصلی اين همايش خواهدبود.

منبع: خبرگزاری قرآنی ایران (ایکنا)

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo