شهید آوینی

 

گرایش جامعه روسیه به دین افزایش یافته است
رئیس دپارتمان اجتماعی مؤسسه طراحی اجتماعی روسیه از روی آوردن جامعه روسیه به امور دینی خبر داد.

به نقل از اینترفکس، میخائیل تاروسین رئیس دپارتمان اجتماعی مؤسسه طراحی اجتماعی روسیه به عنوان یک جامعه شناس، گفت: فرآیند کشف فضای دینی در روسیه به قدری قوی است که به سختی می توان دوره موازی آن را در تاریخ این کشور مورد اشاره قرار داد.

بر اساس نتایج تحقیقی، طبقه بندی جامعه مدرن روسیه که با حضور 15 هزار نفر انجام شده ، تعداد ملحدان این کشور طی 15 سال گذشته به نصف رسیده است.

بر اساس پیش بینی این جامعه شناس روس طی 25 تا 30 سال آینده تعداد افرادی که به جامعه مسیحی ارتدکس و مسلمان روسیه تعلق خواهند داشت، افزایش چشمگیری می یابد.

منبع: خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo