شهید آوینی

 

كتاب «سردار خوبی‌ها» وارد بازار كتاب شد

چاپ اول كتاب «سردار خوبی‌ها» مجموعه‌ای است از مقالات ادبی در رثای شهيد دكتر «مصطفی چمران» كه از سوی سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر شده است.

اين مجموعه، گزيده‌ای است از ميان صدها قطعه‌ی ادبی كه در رثای شهيد دكتر چمران نوشته شده است و روايت‌گر گوشه‌ای از احساس هنرمندان كشور به شخصيت آن شهيد گران‌قدر است.

هم‌چنين در پيوست كتاب تصاويری از لحظه‌های سبز حضور شهيد چمران آمده است.

يادآوری می شود «سردار خوبی‌ها» به كوشش بنياد شهيد چمران و از سوی سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در 119 صفحه، به شمارگان 2000 نسخه و در قطع رقعی منتشر شده است.

منبع: خبرگزاری ایکنا

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo