شهید آوینی

 

مسابقات سراسری قرآن نابينايان 13 آذرماه درقزوين برگزار می‌شود

مسابقات سراسری قرآن ويژه نابينايان 13 آذرماه سال‌جاری در استان قزوين برگزار خواهدشد.

شركت‌كنندگان اين مسابقات در رشته‌های حفظ‌كل، 20جزء و10جزء، قرائت به روش ترتيل وتحقيق و درك‌مفاهيم قرآن‌كريم با يكديگر به رقابت ‌خواهند پرداخت.

اين مسابقات قرآنی به‌مدت سه‌روز با حضور بيش از 500 نابينا و معلول جسمی و حركتی خانم وآقا برگزار خواهدشد.

برگزيدگان اين مسابقات قرآنی از سوی سازمان بهزيستی جوايز ارزنده‌ای دريافت خواهندكرد و به مسابقات بين‌المللی قرآن‌كريم راه می‌يابند.

يادآوری می‌شود، اين مسابقات قرآنی به همت سازمان بهزيستی ويژه برگزيدگان مسابقات استانی در استان قزوين برگزار می‌شود.

منبع: خبرگزاری قرآنی ایران

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo