شهید آوینی

 

برگزاری مسابقه قرآنی «نسيم معرفت» در دانشگاه علمی كاربردی اصفهان

مسابقه قرآنی نسيم معرفت، توسط مركز آموزش عالی علمی ــ كاربردی فرهنگ و هنر اصفهان همزمان با ماه رمضان، با حضور جمعی از دانشجويان علاقه‌مند برگزار شد.

به نقل از روابط عمومی مركز آموزش علالی علمی ــ كاربردی فرهنگ و هنر اصفهان، اين مسابقه در دو بخش بانوان و آقايان روز دوشنبه 24 مهرماه وی‍ژه‌ی پسران دانشجو و روز چهارشنبه 26 مهرماه ويژه‌ی دختران و در رشته‌های قرائت، ترجمه و حفظ برگزار شد.

در پايان اين دوره از مسابقات كه با حضور چهار نفر از اساتيد برجسته‌ی اصفهان داوری شد، سيد احمد احمدی در رشته حفظ، حميد ترابی در رشته قرائت و سعيد حيدری در رشته ترجمه حائز رتبه‌های برتر در گروه آقايان شدند.

همچنين در گروه بانوان، فرشته فاضل در رشته حفظ، نرگس خان‌آبادی در رشته قرائت و زهره رمضانی در رشته ترجمه رتبه‌های برتر را كسب كردند.

منبع: خبرگزاری قرآنی ایران

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo