شهید آوینی

 

اجرای طرح تفسير «نور» درمساجد استان سيستان وبلوچستان

طرح تفسير «نور» تا پايان سال‌جاری درمساجد استان سيستان وبلوچستان درحال اجراست.

شركت‌كنندگان اين طرح در رشته تفسير قرآن‌كريم آموزش‌های لازم را فرا می‌گيرند. درجلسات آموزشی اين طرح، ائمه جماعت ومفسران به بيان نكات وموضوعات مختلف قرآنی می‌پردازند.

اين طرح قرآنی تمام روزهای هفته به‌مدت يك‌ماه برای خانم‌ها وآقايان نمازگزار در 25 مسجد اين استان درحال برگزاری‌ست.

طرح تفسير قرآن‌كريم به‌همت دبيرخانه كانون‌های فرهنگی مساجد استان سيستان وبلوچستان باهدف ارائه نكات تفسيری وايجاد فضای قرآنی ونورانی برای علاقه‌مندان اجرامی‌شود.

يادآوری می‌شود، علاقه‌مندان می‌توانند برای شركت دراين جلسات پرفيض به مساجد وابسته به دبيرخانه كانون‌های فرهنگی مساجد استان سيستان وبلوچستان درسراسر اين استان مراجعه‌كنند.

منبع: خبرگزاری قرآنی ایران

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo