شهید آوینی

 

برگزاری مسابقات حفظ قرآن كريم در سنگال

مسابقه‌ی حفظ قرآن كريم ويژه جوانان ساكن كشورهای آفريقای مركزی در سنگال برگزار شد.

به نقل از"Lesoleil.sn"، اين مسابقه توسط سالوم دين، نماينده‌ی مجمع جوانان سنگال، با همكاری موسسه‌ی جهانی دعوت به اسلام كه مركز آن در ليبی قراردارد، در شهر رايل برگزارشد.

شركت كنندگان اين مسابقه از 11 منطقه‌ی سنگال و پنج كشور آفريقای مركزی (گينه بيسائو، موريتانی، مالی، گينه كوناكری و گامبيا) در آن شركت كرده‌اند.

هدف از برگزاری اين مسابقه، تشويق جوانان به قرائت قرآن مجيد و بهره‌گيری از تعاليم آن در زندگی اجتماعی، عنوان شده است.

طی مراسمی شنبه‌ی آينده به برندگان اين مسابقه جوايزی اهداء می‌شود، و اين افراد از امتياز شركت در مسابقات حفظ قرآن كريم مصر، ليبی و مالزی نيز بهره‌مند خواهند شد.

منبع: خبرگزاری قرآنی ایران

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo