شهید آوینی

 

نشست "نقد علیت در فلسفه اسلامی" برگزار می شود
نشست "نقد علیت در فلسفه اسلامی" با حضور دکتر یثربی 29 مهرماه برگزار می شود.

نشست علمی پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی با عنوان "نقد علیت در فلسفه اسلامی" از سلسله نشست های "چیستی فلسفه اسلامی، توانایی ها و ربط و نسبت آن با حیات اجتماعی – سیاسی" با حضور دکتر یحیی یثربی روز شنبه 29 مهر ماه در پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار می شود.

تا کنون جلسات متعددی از این سلسله جلسات با حضور اساتیدی همچون دکتر اعوانی، دکتر دینانی، استاد ملکیان، و دکتر غفاری برگزار شده است. 

منبع: خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo