شهید آوینی

 

نمايشگاه علوم قرآنی تربت حيدريه آغاز می شود

25 مهر ماه ، نمايشگاه علوم قرآنی تربت حيدريه آغاز می شود.

محمدرضا پور عباس، رييس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی تربت حيدريه شعبه خراسان رضوی گفت: اين نمايشگاه در 23 ماه مبارك رمضان در مجموعه فرهنگی قطب الدين حيدر افتتاح می شود.

وی درخصوص برنامه نمايشگاه ابراز داشت: در حاشيه اين نمايشگاه جلسه سخنرانی با حضور چند تن از انديشمندان قرآنی كشور و همچنين مراسم شبی با قرآن خواهيم داشت.

وی ادامه داد: اين نمايشگاه در بخش های نرم افزارهای قرآنی، كتاب های دينی و قرآن های مختلف، بخش هنری، بخش فعاليتهای دانشجويی، كودك ونوجوان، بانوان، بخش فروش برگزار خواهد شد.

پورعباسی علت برگزاری نمايشگاه قرآنی را در ماه مبارك رمضان، تقويت فرهنگ استفاده از قرآن در جامعه عنوان كرد.

منبع: خبرگزاری قرآنی ایران

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo