شهید آوینی

 

شهروندان با ارسال پيام كوتاه از اوقات شرعی مطلع می‌شوند

شهروندان تهرانی از اين پس می‌توانند از طريق ارسال پيام كوتاه از اوقات شرعی مطلع شوند.

برای استفاده از اين سيستم هريك از شهروندان می‌توانند با ارسال كلمه AZAN به شماره 2000000 از طريق پيام كوتاه، اوقات شرعی را دريافت كنند.

اين سيستم كه از سوی يك شركت خصوصی راه‌اندازی شده در حال حاضر تنها محدود به شهر تهران است.

منبع: خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo