شهید آوینی

 

نخستین "اندیشه نامه کلامی متکلمان شیعه امامیه" در حال تدوین است
"اندیشه نامه کلامی متکلمان شیعه امامیه" با 160 مدخل از سوی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در حال تدوین است.

طرح نامه کلان پروژه اندیشه نامه کلامی متکلمان امامیه از سال 83 آغاز شده است. در این طرح نامه، متکلمان در شش دوره تاریخی شناسایی شده اند.

این طرح در شش دوره عصر حضور، آغاز غیبت، صفری تا شیخ طوسی، عصر شیخ طوسی تا خواجه نصیر الدین طوسی، عصر خواجه تا آغاز صفوی، عصر صفوی تا عصر جدید و عصر جدید قرار دارد، هر مدخل را یک پژوهشگر بررسی کرده و به یک کتاب تبدیل می کند.

این اندیشه نامه شامل احوال، آثار، شخصیت علمی متکلم، دیدگاه وی درباره کلام و افکار روز اندیشه های متکلم و ضمائم می شود که تا امروز روی 10 متکلم کار شده است . بر اساس پیش بینی های صورت گرفته کار این اندیشه نامه تا 8 سال آینده به پایان می رسد.

این تک نگاری ها زمینه تدوین نخستین تاریخ کلام امامیه خواهد بود.


منبع: خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo