شهید آوینی


امروز یکشنبه شانزدهم مهرماه سال 1385 هجری شمسی، مقارن است با چهاردهم رمضان المبارک سال 1427 هجری قمری و برابر است با هشتم اکتبر 2006 میلادی .

غزوه تبوک :
غزوه تبوک یا فاضحه ازاتفاقات مهم صدراسلام درچنین روزی درسال نهم هجری قمری مابین مسلمانان ورومیان شکل گرفت.علت ایجاد این جنگ چنین بود که جاسوسان، به دربار امپراطوى روم هراقلیوس یاهرقل گزارش دادند، که پیامبر اسلام رحلت کرده است . دراین زمان هرقل امپراطورروم با تشکیل شوراى نظامى موقعیت را برای بسیج لشکرروم علیه مسلمانان مناسب دید . لشکر وی به سرپرستى مردى به نام یوحنا، یا (باغباد)، به سوى حجازرهسپار شد ودرمحلی به نام تبوک (محلى میان حجاز و شام) با سپاه اسلام تلاقى کرد. دراین مجال سپاه اسلام درتبوک کناره چشمه آبى تمرکزیافتند. پس ازانجام مذاکرات ، جنگ مزبورسرانجام به صلح انجامید. این جنگ را فاضحه نیزمى‏نامند ودلیل این نامگذاری آن است که  منافقان از حضوردرجنگ تخلف ورزیدند، ورسوا شدند. ذوالعسره نیزازدیگراسامی این جنگ است چرا که مسلمانان ازنظرآذوقه ومرکب و مهمات بسیاردرعسرت وسختى به سرمی بردند. 


در گذشت شیخ مفید ره :
محمد بن محمد بن نعمان متکلم و فقیه بزرگ شیعه درسال 338 متولد ودرسال‏413 درگذشت . کتاب معروف وی درفقه به نام‏ المقنعه است .درزمان شیخ مفید،علم کلام واصول فقه درمیان دانشمندان اهل سنت رونقى به سزاداشت به همین دلیل فقها ومتکلمین بسیارى دراطراف بغداد گرد آمده ودررشته‏هاى گوناگون ‏اصول عقائد، سرگرم بحث ومناظره بودند.هرچندعلم کلام پیش ازمفید نیزدرمیان شیعیان سابقه داشته است،ولى دراثرمحدودیتى که درکارشیعیان ازنظرسیاسى بود، این موضوع ازمرحله تالیف و تدوین‏کتاب تجاوزنمى‏کرد. آن استاد معظم به همین منظورتلاش های بسیاری را درحوزه فقه واصول به انجام رسانید. مرحوم نورى درمستدرک50 تن ازاستادان مفید را نام مى‏بردکه ازمعروفترین آنان می توان به ابن قولویه قمى، صدوق،ابن ولید قمى،ابوغالب،ابن جنید اسکافى،ابوعلى صولى بصرى،ابوعبد الله صفوانى اشاره کرد. همچنین تعداد کثیرى ازدانشجویان علوم اسلامى ازمکتب پرفیض اوبهره برده‏اند که‏سرآمد آنان سید مرتضى علم الهدى، برادرسید رضى، شیخ طوسى، نجاشى،ابو الفتح‏کراچکى،ابویعلى جعفربن سالاروعبد الغنى ازمفاخرشاگردان اویند. نجاشى 171 جلد کتاب ازتالیفات شیخ را ذکرکرده است که اسامى برخى از آنهابه این ترتیب است:درفقه:المقنعه،الفرائض الشرعیة و احکام النساء ، درعلوم قرآنى:الکلام فی دلائل القرآن، وجوه اعجاز القرآن،النصرة فی‏فضل القرآن،البیان فی تالیف القرآن ، درعلم کلام وعقائد:اوائل المقالات، نقض فضیله المعتزله،الافصاح،الایضاح،الارکان و شیخ بزرگواردرسال‏413 دربغداد پس از75 سال تلاش وخدمت ارزنده ‏درگذشت ومورد تجلیل فراوان مردم وقدردانى علما وفضلا قرارگرفت وبه تعبیرشاگرد بزرگوارش شیخ طوسى که خود حاضر درصحنه بوده است ، روزوفات اوازکثرت دوست و دشمن براى اداى نمازوگریستن بر او،همانند ونظیرنداشته است. هشتاد هزارتن ازشیعیان اورا تشییع کردند و سید مرتضى علم الهدى بر او نماز گزارد و در حرم مطهر امام جواد(ع)پائین پاى آن حضرت و نزدیک قبر استادش ابن قولویه‏ مدفون گردید.


دستگیری و تبعید مدرس :
در چنین روزی در سال 1307 ه ش ،  عمال رضاخان به سر کردگی سرتیپ در گاهی شبانه به خانه سید حسن مدرس  ، عالم بزرگوار و نماینده مجلس شورای ملی هجوم  برده و ایشان را دستگیر کردند . پس از این واقعه  ایشان را به خواف تبعید کردند .
آیت الله سید حسن بن اسماعیل بن میر عبد الباقی قمشه ای  مدرس از طایف میر عابدین مدرس ، روحانی مبارز و عالم آزادیخواه ایرانی  در  10 آذر سال1316هجری شمسی بدست عوامل رضاخان به شهادت رسید. شهید سید حسن مدرس در سال 1249ش . در محله دشت زواره به دنیا آمد . او تحصیلات مقدماتی  خودرا در قمشه آغاز کرد و در اصفهان پى‏گرفت و پس از اتمام تحصیلات، به عراق رفت و پس از هفت‏سال اقامت در نجف و تایید مقام اجتهادش از سوى فضلاى این شهر، در سال 1318 ق . از راه اهواز و چهار محال و بختیارى به ایران بازگشت.
 او در دوره دوم مجلس و ادوار بعد به نمایندگی مردم انتخاب شد  و در مجلس شورای ملی دست به مبارزه شدید علیه رضا خان و شیوه حکومتی او زد .آغاز فعالیت های سیاسی مدرس را می توان از پس از دوران مشروطیت دانست .  وى در همین دوره نیابت ریاست انجمن ولایتى اداره اصفهان را پذیرفت و در این منصب منشاء اقدامات خیری برای مردم آن  سامان گشت .  وی در دوره دوم مجلس شوراى ملى ، زمانی که علمای طراز را برای تایید مصوبات مجلس انتخاب می کردند ، از طرف  فقها و مراجع تقلید به عنوان مجتهد طراز اول معرفى شد . او به  همراه چهار مجتهد دیگر رفت تا  برقوانین مصوب آن نظارت کند  . وی  پس از یکصد و نود و چهارمین جلسه مجلس دوم در 28 ذى حجه 1328 ق . در مجلس حضور یافت .

در میانه  جنگ جهانى اول که هنوز یک سال از عمر مجلس سوم نگذشته بود، قواى روس و انگلیس بدون توجه به بى‏طرفى ایران به این سرزمین تجاوز کردند . گروهى از شخصیت‏هاى سرشناس سیاسى  که مدرس در بین آنان برجستگى خاصى داشت، در شهر قم کمیته دفاع ملى تشکیل دادند و سپس به سوى غرب کشور رفته، در آن جا دولت موقت تاسیس کردند . در این دولت، مدرس مسؤولیت وزارت عدلیه و اوقاف
را عهده دار بود . مدرس همچنین  بعدها در برابر  قرارداد استعمارى وثوق الدوله  به شدت ایستادگی  کرد و آن را قرارداد ننگینی برای ایران و ایرانیان دانست . شهید مدرس در دوره چهارم مجلس، نطقى قرا علیه رضاخان ایراد کرد و  طرح موهوم جمهورى خواهى او را نیرنگی بیش ندانست  . در مجلس پنجم  مدرس به شدت در تنگنا قرار گرفت و آن چنان که باید نتوانست نظریات سیاسی خود را در جهت احقاق حقوق مردم بیان دارد . او در دوره ششم، ریاست‏ سنى مجلس را به عهده داشت  وبه همین دلیل از سوی عمال رضا خان  تحت فشار بیشتری  قرار گرفت .  مخالفان وی  که دیدند فریاد حق‏طلبى مدرس خاموش نمى‏شود، نقشه ترور وى را طراحى کردند.  وی در سال 1305 ه ش در کوچه پشت مسجد سپهسالار از یک سوء قصد جان سالم به در برد . در این ترور تقریبا ده نفر او را احاطه کرده بودند . از تیرهای  بسیاری که به سوی او فرود آمد چهار عدد کاری شد ومدرس از ناحیه دست چپ و راست مجروح ساخت . با فرا رسیدن دوره هفتم مجلس شوراى ملى در سال 1307 ش . رضاخان تصمیم گرفت‏ در یک انتخاباتى فرمایشی از ورود مدرس و یارانش به مجلس جلوگیرى کند .
سرانجام رضاخان نتوانست وجود آن عالم نستوه را تحمل کند و به همین دلیل ایشان را  به خواف تبعید کرد . آن شهید والامقام پس از نه سال اسارت  به فرمان رضاخان روانه کاشمر شد و حوالى غروب 27 رمضان سال 1356 ق . مطابق با دهم آذر 1316 ه ش . توسط چند تن از عمال رضا خان به نام های ،  جهانسوزى، خلج و مستوفیان به شهادت رسید .

در قسمتى از پیام امام خمینى(ره)براى بازسازى مرقد آن شهید در تاریخ 28 شهریور 1363 ، مدرس به عنوان مجتهدى عظیم الشان،متعهدى برومند و عالمى بزرگوار معرفى شده که از اظهار حق وابطال باطل دریغ نمى‏نمود .  در فرازى از این پیام آمده است : " این‏عالم... با جسمى نحیف و روحى بزرگ و شاداب از ایمان، صفا وحقیقت و زبانى چون حیدرکرار رویارویشان ایستاد، فریادکشید، حق ‏راگفت، جنایت را آشکار کرد... و عاقبت جان طاهر خود را در راه ‏اسلام عزیز وملت ‏شریف نثار کرد و به دست دژخیمان ستم شاهى درغربت‏به شهادت رسید و به اجداد طاهرینش پیوست "  .

حمله بالگرد های  آمریکایی به قایق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی :
در چنین روزی در سال 1366 بالگردهای آمریکایی طی حمله ای   ناجوانمردانه  ، قایق های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را مورد هجوم  خود قرار دادند  . این برای چندمین بار بود که ارتش آمریکا مستقیما در جنگ عراق علیه ایران شرکت می کرد .

بمباران شیمیایی سومار :
در چنین روزی در سال 1366 رژیم بعثی عراق شهر سومار را مورد هجوم شیمیایی خود قرار داد که طی آن بسیاری از هموطنان ایرانی  به درجه رفیع شهادت نایل آمدند .

روز مهرگان :
به قول بر خی از  تاریخ نویسان چنین روزی  در تاریخ ایران زمین ، روز مهرگان نام داشته است . ابوریحان بیرونی در کتاب التفهیم در این باره آورده است :  مهرگان شانزدهم روز است از مهرماه و نامش مهر . و اندرین روز،  افریدون ظفر یافت به بیور اسب جادو ، آن که معروف است به ضحاک و به کوه دماوند بازداشت  و روزها که پس مهرگان است همه جشن اند به  کردار آنچ از پس نوروز بود  و ششم آن مهرگان بزرگ بود و رامروز نام داشت و بدین دانندش .

چنانچه ملاحظه می شود جشن مهرگان آغازش شانزدهم مهر ماه و انجامش امروز یعنی بیست و یکم مهر است . در کتاب

نخبه الدهر نیز آمده است : مهرگان در روز بیست و ششم از تشرین اول و شانزدهم مهر ماه  و در میانه پاییز واقع است و شش روز است که آخرین روز آن را مهرگان بزرگ می خوانند چه در این روز انوشیروان پسر  بابک تاج بر سر نهاد و آیین ایرانیان در این روز چنان است که پادشاهانشان برای خجستگی روغن بید مشک بر تن می مالند و لباس های پر زر و زیور می پوشند و تاج هایی به شکل خورشید بر سر می نهند .

روز جهانی کودک :

همه ساله روز هشتم اکتبر  به عنوان روز جهانی  کودک در کشورهای مختلف جهان گرامی داشته می شود . در این روز از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نیز در جمهوری اسلامی ایران بر نامه های مختلفی برگزار می گردد. همچین همه ساله روز دوم آوریل  به عنوان روز جهانی کتاب  کودک در کشور های مختلف جهان گرامی داشته می شود . دفتر بین المللی کتاب برای نسل جوان ( IBBY) در سال 1953 میلادی در سوئیس آغاز به کار کرد این دفتر همه ساله مراسم باشکوهی را به مناسبت سالگشت کتاب کودک در جهان بر گزار می کند . 

استقلال کاستاریکا :
در چنین روزی در سال 1821میلادی کاستاریکا به استقلال دست یافت .


کاستاریکا کشوری است در نیمکره شمالی – غربی در قاره آمریکای مرکزی . این کشور در غرب دریای کاراییب قرار دارد و از شرق نیز به اقیانوس آرام ختم می شود . کشورهای نیکاراگوئه و پاناما در همسایگی این کشور آمریکایی قرار دارند .

پایتخت کاستاریکا  سان خوزه نام دارد و لیمون  و پونتارناس از مهمترین شهر های مهم آن هستند . دو رگه ها ، سرخ پوست ها و اهالی جاماییکا به ترتیب دارای بیشترین جمعیت نژادی در این کشور اند . مذهب اکثریت اهالی این کشور مسیحیت کاتولیک بوده و زبان رسمی آنان  اسپانیولی است . نوع حکومت کاستاریکا نیز جمهوری است و واحد پول آن کولون نام دارد . این کشور در سال 1945 میلادی به عضویت سازمان ملل متحد در آمد . 
 

درگذشت چه گوارا :
ارنستو چه گوارا ملقب به "چه "، انقلابی معروف آمریکای جنوبی در روساریو دومین شهر بزرگ آرژانتین به دنیا آمد . همکاری او با برادران کاسترو در مکزیک و از سال 1954 آغاز شد . وی  در تحقق انقلاب سوسیالیستی کوبا نقش عمده ای داشت . "چه" از سال 1965 به میان انقلابیون کشورهای دیگر از جمله آفریقا رفت .

وی مدتی نیز وزیر صنایع کوبا بود . او سرانجام در چنین روزی با گروهی از چریک های بولیوی به دام ارتش آن کشور افتاد و همراه دیگران تیر باران شد .محل دفن وی تا چند سال پیش ناشناخته مانده بود.  چه گوارا مدت ها به عنوان الگویی برای جوانان انقلابی کشور های مختلف جهان و بویژه کشور های جهان سوم مطرح بود . 

افتتاح دانشگاه سوربن :
در چنین روزی در سال 1256میلادی دانشگاه سوربن  از دانشگاههای معتبر جهان آغاز به کار کرد . این دانشگاه امروزه در حوزه های مختلف به ویژه در حوزه علوم انسانی و حقوق سرآمد دانشگاههای جهان است . در گذشته این دانشگاه به عنوان یک حوزه دینی مرکز تریبت کشیش ها بود . این گونه مدارس دینی را کتدرال می گفتند .

تولد جان کوپر پویز :
پویز نویسنده انگلیسی در چنین روزی در سال 1872 میلادی به دنیا آمد . جنگل و سنگ عنوان مهمترین اثر اوست .

تولد روبن مامولیان :
مامولیان فیلمساز و نویسنده آمریکایی در چنین روزی در سال 1897 میلادی دیده به جهان گشود . نشانه زورو عنوان مهمترین فیلم اوست .

تولد بیل هویت :
هویت نویسنده علمی - تخیلی نویس آمریکایی در چنین روزی در سال 1920 میلادی به دنیا آمد . کود ن عنوان مهمترین اثر داستانی اوست.

تولد اجنار هرتسپرونگ   :
هرتسپرونگ ، ستاره شناس و منجم دانماریکی در چنین روزی در سال 1873 میلادی دیده به جهان گشود  . وی دیاگرام هرتسبورگ راسل را ارایه کرد .

تولد شاه زوگ اول :
شاه زوگ اول پادشاه آلبانی در چنین روزی در سال 1895 میلادی  متولد شد . وی بین سالهای 1928 تا 1939 میلادی بر این کشور حکومت کرد .

تولد تارو تاکمیتسو :

تاکمیتسو آهنگساز بر جسته ژاپنی در چنین روزی در سال 1930 میلادی دیده به جهان گشود. کینو کیوکو عنوان مهمترین اثر موسیقایی اوست .


 

 

منبع: خبرگزاری مهر

 

 

 

 

 

16/07/66

بمباران شیمیایی سومار :
در چنین روزی در سال 1366 رژیم بعثی عراق شهر سومار را مورد هجوم شیمیایی خود قرار داد که طی آن بسیاری از هموطنان ایرانی  به درجه رفیع شهادت نایل آمدند .
 

حمله بالگرد های  آمریکایی به قایق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی :
در چنین روزی در سال 1366 بالگردهای آمریکایی طی حمله ای   ناجوانمردانه  ، قایق های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را مورد هجوم  خود قرار دادند  . این برای چندمین بار بود که ارتش آمریکا مستقیما در جنگ عراق علیه ایران شرکت می کرد .

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo