شهید آوینی

 

يادگيری قرآن از طريق استاد الكترونيكی برای نخستين‌بار

دانشكده علوم رايانه و اطلاع‌رسانی دانشگاه اسلامی« امام محمدبن‌سعود» عربستان برای اولين‌بار طرح يادگيری ابزاری قرآن كريم را با عنوان استاد الكترونيكی به مرحله اجراء درآورد.

به نقل از پايگاه اطلاع‌رسانی«محيط»، هدف از اجرای اين طرح يادگيری قرآن و علوم قرآنی از طريق روش‌های ابزاری رايانه و سيستم‌های پيشرفته اطلاع‌رسانی و ابزار هوش مصنوعی برای سهولت در امر يادگيری عنوان شده است.

طراحان اين سخت‌افزار اظهار كردند: با استفاده از اين برنامه رايانه‌ای كاربران می‌توانند پيشرفت خوبی در حفظ قرآن در زمينه پيروی از سبك استاد مورد نظر داشته باشند. از سوی ديگر با به كارگيری فن‌آوری تحليل متن، تعيين آيات متشابه در قرآن كريم و ارتباط آن‌ها با يكديگر بسيار آسان و در نهايت موجب سهولت در حفظ قرآن می‌شود.

مسئولان اين طرح همچنين افزودند: پيشنهاد اين طرح برای سيستم رايانه‌ای تحقيقات قرآنی و علوم مربوط به آن نظير اسباب نزول، تفسير، ترجمه، اعجاز علمی و احكام تجويد در قرآن راه‌اندازی شده‌است.

طراحان سيستم مذكور تصريح كردند: تمامی برنامه‌های مذكور كه درسايت‌های مختلف در دسترس كاربران قرار دارد با اين طرح در يك قالب ريخته می‌شود.

مسئولان پروژه همچنين گفتند: با وجود اين سيستم الكترونيكی يادگيری و حفظ قرآن بر اساس سبك استاد مورد نظر آسان می‌شود كه در اين صورت كاربران به راحتی در حين حفظ آيات متوجه خطاهای خود می‌شوند و اين برنامه رايانه‌ای با راهنمايی، امتياز دهی و تصحيح خطاها مانند يك آموزگار عمل می‌كند.

ياداوری می‌شود، با استفاده از اين برنامه، قرائت كسانی كه تحت آموزش هستند بر روی صفحه آورده می‌شود و حتی امكان تطبيق صوت و لحن وی با استاد مورد نظر تطبيق و راهنمايی‌های لازم از طريق اين استاد الكترونيكی انجام می‌شود.

منبع: خبرگزاری قرآنی ایران

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo