شهید آوینی
 
نسخ نایابی از قرآن های خطی به نمایش در می آید
در ماه مبارک رمضان و همزمان با نشست مطبوعاتی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برای ارائه گزارش از وضعیت نسخ خطی ، تعدادی از نسخه های نایاب قرآن های خطی موجود به نمایش درمی آید.

بخش نسخ خطی کتابخانه ملی ایران با در اختیار داشتن بیش از بیست هزار نسخه خطی و چاپ سنگی کم یاب و نایاب از معتبرترین مراکز کتابخانه ای و تحقیقاتی فعال در این زمینه در سطح منطقه می باشد .

روز دوشنبه مورخ 3 مهر  1385 ساعت 9 صبح علی اکبر اشعری ، مشاور محترم فرهنگی رئیس جمهور و رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در نشستی با حضور نمایندگان رسانه های جمعی ضمن ارائه گزارش آماری درباره تعداد و سایر جزئیات نسخ خطی موجود در کتابخانه ملی به تشریح سیاست های کتابخانه ملی در زمینه نسخ خطی و نایاب و چگونگی گردآوری ، خرید ، نگهداری ، و چگونگی اطلاع رسانی در این خصوص می پردازد .

همچنین در حاشیه این نشست و به مناسبت آغاز ماه مبارک رمضان تعداد 10 نسخه نایاب از نفیس ترین قرآن های خطی موجود در جهان برای نمایندگان رسانه های جمعی به نمایش درمی آید.

قرآن هایی به خط وصال شیرازی ، عبد الحسین نغمه ، بایسنقر میرزا و بخشی از قرآن به خط امام رضا ( ع) از جمله قرآن هایی است که در حاشیه این نشست به نمایش گذاشته خواهد شد .

منبع: خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo