شهید آوینی
 
امام جماعت فلسطين با تأسی به حزب‌الله شيعه شد

رشادت‌های دليرمردان حزب الله در جنگ با اسراييل، منجر به شيعه شدن يكی از امامان جماعت فلسطين شد.

به نقل از پايگاه اطلاع‌رسانی «البشير»، «الشيخ نور اليقين يونس بدران»، امام جماعت منطقه الخضراء فلسطين به عنوان اولين امام جماعت اهل سنت در اين كشور به مذهب شيعه درآمد.

بدران در اين باره‌گفت: حدود سه سال پيش و درحالی كه دانشجوی دانشكده الهيات اسلامی بودم به قبول مذهب شيعه انديشيدم و در اين چند سال انديشه‌های خود را پنهان كردم.

وی افزود: با حمله اسراييل به لبنان و مشاهده اعتقادات اصيل حزب الله و تاسی آن به مذهب شيعه تصميم به علنی ساختن گرايشم به مذهب شيعه گرفتم.

اين امام جماعت اظهاركرد: واكنش ديگران برای من هيچ‌نوع اهميتی ندارد، چراكه اعتقاد من به مذهب شيعه قوی و تغيير ناپذير است.

بدران اظهار كرد: درپی اعلام شيعه شدن من، بسياری از مذاهب واكنش‌های شديدی از خود نشان دادند، هرچندعلمای بزرگ مذاهب ناراحتی خود از اين امر را به‌طور مستقيم نشان ندادند.

از سوی ديگر، يوسف القرضاوی رئيس اتحاديه علمای مسلمان جهان تصريح كرد: مذهب شيعه مذهبی از مذاهب اسلامی است كه مشتركات بسياری با مذاهب ديگر اسلامی دارد.

يادآوری می‌شود، گروه ديگری از جوانان روستای «دبوية» فلسطين در بحبوحه جنگ لبنان واسراييل به مذهب شيعه در آمدند.

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo