شهید آوینی
 
بيانيه مجمع جهانی اهل بيت(ع)، در واكنش به سخنان تحريك‌آميز پاپ

در پی سخنان توهين‌آميز پاپ و عذرخواهی سرسری وی، مجمع جهانی اهل بيت(ع) در بيانيه خود اين اقدام را توطئه ديگری از دشمنان اسلام توصيف كرد.

حوادث و اخبار تاسف‌انگيز و تلخ اين ايام و جنايات روزمره مستكبران جهانی به رهبری آمريكا و استعمارگران نوين همگی گواهی بر تداوم توطئه ناجوانمردانه و شيطانی بسيار خطرناك و جهانی برضداسلام و مسلمانان جهان دارد. از نقشه شوم سلمان رشدی تا توطئه‌ كاريكاتورها و فيلم‌ها و جريان ساختگی حادثه يازده سپتامبر تا حملات تجاوزكارانه به افغانستان و عراق و لبنان و تهديد ديگر كشورهای مسلمان و اعلام جنگ صليبی از سوی بوش و گزافه‌های خصمانه پاپ برضد دين مبين اسلام و اهانت به مقدسات بيش از يك ميليارد و پانصد ميليون مسلمان، همه و همه نشان‌دهنده يك حركت جنگ‌طلبانه از سوی استعمارگران به اصطلاح مسيحی با استفاده از مقدسات مسيحيان راستين در تاريخ معاصر است كه بی‌شك دست‌های آشكار و پنهان آمريكا و اسراييل در پس آن هويداست.

اين بيانيه ادامه می‌دهد: اين بار دست جنايتكار دشمان اسلام از آستين پاپ و واتيكان به درآمده و با اظهارات بی‌پايه و تعصب‌آميز و جاهلانه آنان، اسلام مورد هدف قرار گرفته است، پاپ دانسته يا ندانسته دست‌آويز و بلندگوی شيطان بزرگ گشته؛ و با ردای مسيحيت به مقابله با اسلام برخواسته است و به جای آن‌كه چون عيسی مسيح آن پيامبر بزرگوار الهی، ياور مظلومان باشد، جايگاه معنوی خود و اعتقادات مسيحيت را در خدمت قدرت‌های سلطه جو و فزون خواه به كار گرفته است.

مجمع جهانی اهل بيت(ع) با صدور اين بيانيه از مسيحيان جهان می‌خواهد آگاه باشند تا به نام دين و پيامبر بزرگوار آنان، تجاوز و هجوم برضد 5/1 ميليارد مسلمان جهت تأمين اهداف گروهی سرمايه دار و سياست‌مدار از خدا بی‌خبر آغاز نشود و اجازه ندهند تروريسم جهانی از گفته‌های نسنجيده، تعذيه شده و عواطف پاك مسيحيان انسان دوست را به بازی بگيرد و جنگ مسلمانان و مسيحی به راه بيافتد.»

مجمع جهانی اهل بيت (عليه‌السلام) در بيانيه مذكور به همه سياست‌مداران و دولت‌ها و انديشمندان و هنرمندان مسلمان هشدار می‌دهد صفوف خود را فشرده‌تر كنند و ماهيت اين هجوم استعماری فوق مدرن را برای توده‌های مسلمان و غيرمسلمانان روشن سازند. زيرا چنانكه امام راحل (ره) فرمودند: «اين‌ها با اصل اسلام مخالفند، نه شيعه را می‌خواهند و نه سنی را» لذا بر همه مسلمانان است كه با چنين شيطنت‌هايی با آگاهی رويارويی كرده و دولت‌های اسلامی با امكانات خدادادی و حمايت مسلمانان از تكرار اينگونه نقشه‌های شوم پيشگيری كنند.

اين مجمع همچنين با محكوم كردن توطئه ضد انسای و ضد اسلامی جهان‌خواران غارتگر از پاپ می‌خواهد كه اگر واقعاً از گفته خويش پشيمان است اظهارات نادرست خود را شخصاً در بيانيه‌ای واضح و شفاف تصحيح كند.

اين بيانيه در پايان از پيروان دين مسيح می‌خواهد كه بر حسب دستورات آسمانی و تعاليم انبياء الهی بشريت را به دوستی و برادری و محبت دعوت كرده؛ و برای تحقق عدالت و فقرزدايی و حمايت از مستضعفان در برابر ستمكاران و مستكبران و دشمنان انسانيت به سركردگی آمريكا و اسراييل قيام كنند.

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo