شهید آوینی

 

پاپ بزودی به مسلمانان توضيح می‌دهد

واتيكان در بيانيه‌ای ضمن اعلام اظهار تأسف پاپ از به خشم آوردن مسلمانان اعلام كرد: پاپ برای همه اديان احترام قائل است و به زودی مفهوم سخنانش را به روشنی بيان می‌كند.

به نقل از خبرگزاری رويترز، «كاردينال تارسيسيو برتون»، وزير كشور واتيكان در اين‌باره گفت: پدر مقدس از سخنانش كه باعث جريحه‌دار شدن احساسات و برانگيختن خشم مسلمانان شد، متأسف است و قرار است در باره سخنان خود در ميدان سنت پيتر واتيكان توضيحاتی بيان كند.

در بيانيه‌ای كه از سوی واتيكان صادر شده است، چنين آمده است: موضع پاپ درباره اسلام صريح و واضح است و اعتبار كليسای كاتوليك به احترام به پيروان ساير اديان از جمله مسلمانان است. ما همگی يك پروردگار را پرستش می‌كنيم و همه ما به فرستادگان وی احترام می‌گذاريم، ما همگی منتظر روز قيامت هستيم.

در ادامه اين بيانيه آورده شده است: بدون شك موضع پاپ حمايت از گفت ‌وگوی بين اديان و گفت‌ وگوی بين تمدن‌هاست، همان‌گونه كه وی در جلسه‌ای با حضور نمايندگان مسلمان در كلن آلمان در دوم آگوست 2005 بر گفت‌وگوی بين اسلام و مسيحيت تأكيد كرد و گفت: ما بايد اختلافات با پيروان اسلام را كنار گذاريم. ما بايد مسير صلح و دوستی را فراگيريم و يادبگيريم كه به هويت يكديگر احترام گذاريم.

پدر مقدس خالصانه تأسف خود را از سخنانش كه باعث برانگيختن خشم مسلمانان سراسر جهان شد، اعلام می‌كند و به زودی قصد خود را از سخنانش مشخص خواهد كرد.

البته در بيانيه واتيكان عذرخواهی پاپ به وضوح عنوان نشده است.

بالافاصله بعد از صدور بيانيه واتيكان، گروه اخوان‌المسمين مصر اين بيانيه را كافی ندانست. «محمد حبيب»، رهبر اخوان‌المسلمين در اين‌باره گفت: ما خواستار عذرخواهی شخصی پاپ هستيم. ما احساس می‌كنيم كه پاپ اشتباه بزرگی را مرتكب شده است كه فقط با عذرخواهی شخصی وی برطرف می‌شود.

«سيد محمد طنطاوی»، شيخ الازهر مصر نيز در اين‌باره گفت: سخنان پاپ توهين آشكاری به آموزه‌های اسلام بود.

«علی عبدالله صالح»، رئيس جمهور يمن نيز بيانيه پاپ را نپذيرفت واظهاركرد: در صورت عدم عذرخواهی شخصی پاپ، با واتيكان قطع رابطه می‌كنيم.

«احمد عبدالله بداوی»، نخست وزير مالزی و بسياری از انديشمندان جهان نيز بيانيه پاپ را برای آرامش قلبی مسلمانان كافی ندانستند.

منبع : خبرگزاری قرآنی ایران

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo