شهید آوینی

 

پاپ به شدت از اهانت به مسلمانان ابراز تأسف کرد
واتیکان اعلام کرد پاپ بندیکت شانزدهم به شدت نسبت به مورد اهانت قرار گرفتن مسلمانان در سخنرانی روز سه شنبه دانشگاه رگنزبرگ ابراز تأسف کرد.

به نقل از خبرگزاری فرانسه، تارکیسیو برتون وزیر امور خارجه جدید واتیکان گفت: پاپ بندیکت شانزدهم به شدت نسبت به اینکه بخشهای خاصی از سخنرانی وی به نظر مؤمنان مسلمان اهانت آمیز آمده و بر اساس نیت وی مورد تفسیر قرار نگرفته، ابراز تأسف کرد.

وزیر امور خارجه واتیکان امروز در نخستین بیانیه خود از روز جمعه تاکنون که به این سمت منصوب شده است یادآور شد: پاپ به وضوح به گفتگوی بین ادیان و فرهنگها علاقمند است.

وی افزود: پاپ در سخنرانی روز سه شنبه خود صریحاً ارتباط میان اسلام و خشونت را مورد انتقاد قرار داده بود.

رهبر کاتولیکهای جهان طی سخنانی در دانشگاه رگنزبرگ به نقل و قول از امپراطور قرن چهاردهم پرداخت و موافقت یا مخالفت خود را با این نقل و قول اعلام نکرد.

منبع : خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo