شهید آوینی

 

چهل و پنجمين سالگرد «شيخ رجبعلي خياط » برگزار شد

مراسم چهل و پنجمين سالگرد رجبعلي نكوگويان «خياط» يكي از عرفاي به نام معاصر با حضور جمع كثيري از دوستداران و شاگردانش عصر روز جمعه در آرامگاه «ابن بابويه» شهر ري برگزار شد.
در اين مراسم معنوي، چند تن از شاگردان آن مرحوم كه در اين مراسم حضور داشتند ضمن بيان خاطراتي از وي متذكر شدند كه تمام اعمال او در مسير خداوند و جلب نظر پروردگار بود.
در اين مراسم شايسته يكي از شاگردان مرحوم گفت: مرحوم رجبعلي خياط هميشه مشغول خود سازي در راه رضاي خداوند بود و هميشه به عنوان استاد ما اين نكته را ياد آوري مي‌كرد كه از ذكر و ياد خداوند غافل نشويد.
در ادامه اين مراسم معنوي شاگردان و دوستداران آن مقام معنوي با نوحه سرايي، سينه زني و سوگواري ياد و خاطره وي را گرامي داشتند.
در ادامه اين مراسم «احمدي» در خصوص سير سلوك و مقام عرفاني شيخ رجبعلي خياط سخناني ايراد كرد.
اين مراسم با خواندن دعاي امام زمان توسط «محمد اصفهاني» خواننده كه در اين جمع حضور داشت به پايان رسيد.
«شيخ رجبعلي خياط » از صلحا و عرفاي معاصر است كه شاگردان بسياري تربيت كرد شيخ به دليل داشتن شغل خياطي به «خياط» مشهور شده است.

منبع : خبرگزاري فارس

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo