شهید آوینی

 

نشست "گفتگوی ادیان الهی کانادا" برگزار می شود
مسلمانان، مسیحیان و یهودیان شهر ادمونتون کانادا روز یکشنبه 27 شهریور ماه نشستی را در راستای تقویت رشته های گفتگوی بین ادیان این کشور برگزار می کنند.

به نقل از وسترن کاتولیک ریپرتر، انجمن در راستای انجام اقدامات مدنظر خود طی مراسمی با حضور اعضا و نمایندگان ادیان الهی در سالن بزرگ شهر تشکیل جلسه می دهد.

اسقف اعظم توماس کولینز که نمایندگی محدوه سر اسقفی ادمونتون را برعهده دارد طی چندین سال پایه و اساس انجمن فونیکس را بنا کرده است.

کولیز در در رابطه با اهداف این اقدام گفت: مردم به نام خداوند دست به اعمال و اقدامات تخریبی می زنند. به خصوص هنگامی که حملات یازدهم سپتامبر به ذهن متبادر می شود، انزجار میان گروههای قومی و دینی بیش از پیش به چشم می خورد.

وی افزود: راه مناسب در چنین برهه ای از زمان گفتگوی عشق و دوستی میان پیروان ادیان بوده که بتوان طی آن به اختلافات حقیقی میان ادیان مختلف جهان را مورد اشاره قرار داد.

این درشرایطی است که فعالیتهای انجمن فونیکس چندان مشخص نیست، اما این انجمن در راستای گفتگوی میان ادیان و برگزاری همایشهایی با محوریت گفتگو فعالیت می کند.

این انجمن متشکل از گروهی است که از پیروان ادیان مختلف تشکیل شده و فعالیتهایی را به مرحله اجرا در می آورد که مروج پیوندهای دوستی و هماهنگی بین ادیان است.

اسقف اعظم کولینز اظهار داشت: حرکت فراتر از عدم توافقها و سوء تفاهمها به منظور گسترش احترام دوجانبه باید مورد توجه قرار گیرد.

رئیس این انجمن گفت: کشته شدن و جنگیدن به نام خدا تلاشی نادرست برای ایجاد اختلاف تلقی می شود در حالی که میان پیروان ادیان و اعتقادات هیچ اختلافی ماهوی وجود ندارد.

منبع : خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo