شهید آوینی

 

برگزاری جلسات آموزش تفسير قرآن درمساجد همدان

جلسات تفسير قرآن‌كريم از سوم مهرماه سال‌جاری به مناسبت ماه مبارك رمضان در مساجد شهر همدان برگزار خواهدشد و شركت‌كنندگان اين جلسات در رشته تفسير قرآن‌كريم آموزش‌های لازم را فرا می‌گيرند.

اين جلسات قرآنی به‌مدت يك‌ماه تمام روزهای هفته بعداز نمازظهر و عصر برای نمازگزاران خانم و آقا برگزار خواهدشد. همچنين دراين جلسات ائمه مساجد و استادان قرآنی درباره موضوعات قرآنی مرتبط با ماه مبارك رمضان سخنرانی خواهند‌كرد.

اين جلسات تفسير در نقاط مختلف شهر از جمله مؤوسسه بنياد قرآن و مساجد جامع، كوی فرهنگيان، قدس پيشاهنگی، كوی مدرس، فاطمة‌الزهرا حصار، كوی مدنی و اعتماديه برگزار خواهدشد. اين جلسات قرآنی به همت مؤوسسه بنياد قرآن برپا می‌شود. .

منبع : خبرگزاری قرآنی ایران (ایکنا)

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo